AM4

سی پی یو A10 9700

سی پی یو A10 9700

790,000تومان
سی پی یو A6 9500

سی پی یو A6 9500

490,000تومان
سی پی یو A8 9600

سی پی یو A8 9600

595,000تومان
سی پی یو Athlon 200GE

سی پی یو Athlon 200GE

590,000تومان
سی پی یو Ryzen 3 1200

سی پی یو Ryzen 3 1200

0تومان
سی پی یو Ryzen 3 1300X

سی پی یو Ryzen 3 1300X

0تومان
سی پی یو RYZEN 3 2200G

سی پی یو RYZEN 3 2200G

1,395,000تومان
سی پی یو Ryzen 5 1400

سی پی یو Ryzen 5 1400

1,995,000تومان
سی پی یو Ryzen 5 1500X

سی پی یو Ryzen 5 1500X

0تومان
سی پی یو Ryzen 5 1600

سی پی یو Ryzen 5 1600

2,050,000تومان
سی پی یو Ryzen 5 1600X

سی پی یو Ryzen 5 1600X

2,800,000تومان
سی پی یو RYZEN 5 2400G

سی پی یو RYZEN 5 2400G

1,870,000تومان
سی پی یو RYZEN 5 2600

سی پی یو RYZEN 5 2600

2,090,000تومان
سی پی یو RYZEN 5 2600X

سی پی یو RYZEN 5 2600X

2,950,000تومان
سی پی یو Ryzen 7 1700

سی پی یو Ryzen 7 1700

3,200,000تومان
سی پی یو Ryzen 7 1700X

سی پی یو Ryzen 7 1700X

0تومان
سی پی یو Ryzen 7 1800X

سی پی یو Ryzen 7 1800X

0تومان
سی پی یو RYZEN 7 2700

سی پی یو RYZEN 7 2700

3,250,000تومان
سی پی یو RYZEN 7 2700X

سی پی یو RYZEN 7 2700X

4,290,000تومان
نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)